Month: July 2017

Coffee, Music and Sunday

રવિવારની સુંદર સવાર, ધીમો ધીમો વરસાદ અને મસ્ત ઠંડક, એક સુંદર મજાનું ગીત અને ગરમાગરમ કોફી … આના થી વધારે તો આજની સવાર માટે શું માંગી શકાતું હોત પ્રભુજી 🙂 કદાચ જિંદગી વિચારી હતી એટલી સારી નથી, દુઃખ-તકલીફ છે પણ Read More